Stortinget støtter restaureringen

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Høsten 2020 fikk restaureringen av Gloster Gladiator 423 støtte fra Stortinget med totalt
7 millioner kroner i to ulike bevilgninger. Det er svært gledelig, og sikrer langt på vei at flyet langt på vei kan ferdigstilles i England. Når det kommer hjem til Kjeller kan flyet gjøres ferdig her. NyhetsmorgenTV hadde sak om dette onsdag 20. januar.
Se sak 8: https://tv.nrk.no/…/nyhet…/202101/NNFA05012021/avspiller