Stortinget støtter restaureringen

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Høsten 2020 fikk restaureringen av Gloster Gladiator 423 støtte fra Stortinget med totalt
7 millioner kroner i to ulike bevilgninger. Det er svært gledelig, og sikrer langt på vei at flyet langt på vei kan ferdigstilles i England. Når det kommer hjem til Kjeller kan flyet gjøres ferdig her. NyhetsmorgenTV hadde sak om dette onsdag 20. januar.
Se sak 8: https://tv.nrk.no/…/nyhet…/202101/NNFA05012021/avspiller

2 thoughts on “Stortinget støtter restaureringen

  1. Kan dere være så snill å oppgi en e-post adresse for kontakt? Dette er det eneste sted jeg kan finne å legge inn noe på hele website, og det jeg ønsker å si tilhører ikke denne artikkel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *