Initiativtakere og kontaktinfo

Initiativtakere til prosjektet er KFF(Kjeller Flyhistoriske Forening), NRF-V(Veteranflygruppa), Forsvarsmuseet og Luftforsvaret.

1. juni 2012, på dagen 100 år etter at Lt. Dons foretok den første flyvning med Norges første fly START, ble Gloster Gladiator 423 Stiftelsen etablert. Stiftelsen har følgende styre:

▪      Finn Terje Skyrud(NRF-V), styreleder.

▪      Eskil Amdal(NRF-V)

▪      Tor Nørstegård(NRF-V)

▪      Erling Røsæg(KFF)

▪      Tore Blikom(Kjellervenner)

Prosjektet er forankret i veteranflymiljøet på Kjeller som har bred erfaring i å drifte og vedlikeholde veteranfly,  og prosjektet ” Norsk militær luftmakt 100 år” med prosjektleder Stian Negård-Nilsen.

Kontakt:
Finn Terje Skyrud, epost: sky1@online.no

Hjemsendingen av 423 fra Kemble. På bildet vises Tore Blikom, Matthew Watts, Jonn Bekkevold, Finn Terje Skyrud, Rachel Watts og Stuart Watts