Prosjektplan

 

1.            Innledning

På luftfartshistorisk seminar lanserte Anders Utgård, i egenskap av Forsvarets Museers fagsjef, ideen om et fellesprosjekt for å restaurere en Gloster Gladiator. Forsvarets Museer ikke har kapasitet til å gjennomføre dette prosjektet, og han foreslo derfor at et sammensatt flyhistorisk miljø skulle gjøre dette som et fellesprosjekt. Det har i ettertid vist seg at det er miljøet på østlandet og rundt Kjeller som har vist størst interesse for prosjektet. Anders Utgård har gitt dette miljøet mandat til å sette ned en arbeidsgruppe til realisering av prosjektet. En prosjektgruppe ble først satt ned, og etter ¾ -års arbeid har det resultert i etableringen av en stiftelse med følgende styre:

▪      Finn Terje Skyrud(NRF-V), styreleder

▪      Eskil Amdal(NRF-V)

▪      Erling Røsæg(KFF)

▪      Tore Blikom(Kjellervenner)

1.1              Bakgrunn

Gloster Gladiator 423 var et av de 7 fly som forsinket det tyske angrepet på Norge 9.april 1940. Flyene var stasjonert på Fornebu og skjøt ned 5 fiendtlige fly, hvorav 423 hadde 2 nedskytninger. Sammen med senkningen av Blücher ved Oscarsborg bidro flyene til at Konge og Regjeringen fikk tilstrekkelig tid å å flykte fra Oslo og lede motstandskampen mot okkupasjonsmakten. Oscarsborg festning og  Gloster Gladiator 423 er således viktige nasjonale symbol i kampen for et fritt Norge 9.april 1940.

1.2              Prosjektmål

Prosjektet ønsker å ta vare på og gjenfortelle den viktige historien ved å restaurere Gloster Gladiator 423 til flygende stand. Ved å gjøre det flydyktig, vil det være tilgjengelig over hele landet. Flyet vil også styrke veteranflymiljøet på Kjeller og styrke flyplassens posisjon som arnestedet for norsk flyvning.

1.3            Rammer

Forsvarets Museer vil overdra disposisjonsretten for de deler som ligger i prosjektet under forutsetning av prosjektet organiseres som en stiftelse, f.eks etter organisatorisk mønster fra Starfighterforeningen i Bodø.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 18 mill som tenkes finansiert ved 2/3-del offentlig finansiering og 1/3 del privat finansiering.

2.            Omfang og avgrensing

Så langt har prosjektet fokusert på formalisering og finansiering, henholdsvis fase 1 og 2.

Fase 1. Formalisere prosjektet i en stiftelse.

KFF, Veteranflygruppa og Kjellervenner har så langt bidratt med stiftelsesmidler.

Fase 2. Finansiering av byggearbeidet.

Flydelene befinner seg på et verksted i England, og et skrog er delvis bygget. Skroget ble hentet hjem til Norge med en av Forsvarets Hercules-fly for utstilling ved 100 års jubileet for Militær Luftmakt og Kjeller flyplass, men er nå tilbake i England.

Byttemidler vil også være en viktig finansieringskilde. Parallelt vil det derfor arbeides med å identifisere og inngå avtale om aktuelle byttemidler.

Nå handler prosjektet om Fase 2. Konklusjonen på evalueringen av Fase 2 vil være avgjørende for om en går videre i de følgende faser som er:

Fase 3. Bygging og ferdiggjøring av flyet.

Fase 4. Operasjon av flyet på Kjeller.

3.           Prosjektorganisering
Prosjektet ledes av Finn Terje Skyrud. Han er idag flyger i SAS og har tidligere erfaring som jagerpilot i Luftforsvaret. Han er også oppvisningsflyver for Veteranflygruppen på Kjeller.