Program 2012

Flydagen 3.juni

Prosjekt GG423 vil presentere Gloster Gladiator-prosjektet i KFF-hangaren under Flydagen.  Her vil det også være mulig å tegne seg som sponsor, kjøpe skvadrontrykk og t-skjorter med 423-logoen.

Rådhusplassen 1. og 2. september
Gloster Gladiator 423 er utstilt på  Rådhusplassen 1. og 2. september 2012 til Tidenes flyopplevelse. Arrangementet er gratis.

“Gloster Gladiator Days” 18.–21. september
Prosjekt GG423 tar initiativet til «Gloster Gladiator Days» 18.–21. september på Kjeller samtidig med Jubileumsdagene. Initiativet blir støttet av «Historisk Skvadron», Kjeller Flyhistoriske Forening, Veteranflygruppa i Nedre Romerike Flyklubb, Norges Luftsports forbund, Luftforsvaret, «Norsk Militær Luftmakt 100 år», Prosjekt Kjeller 2012 Forsvarsmuseet, Norsk Luftfartsmuseum, Luftfartsskolen med flere.

– Gloster Gladiator 423 hentes fra England i løpet av sommeren og vil være i hangaren til KFF på Kjeller i løpet av jubileumsdagene, opplyser Finn Terje Skyrud, leder for prosjektgruppen som står bak gjenoppbyggingen av flyet som i flybar stand skal stasjoneres på Kjeller, hvor det allerede idag driftes mange historiske fly.