Norsk Luftfartsmuseum

SAMARBEID OM FELLES MÅL.

 

Norsk Luftfartsmuseum er en nasjonal institusjon med et overordnet ansvar for å ivareta Norsk luftfartshistorie , en viktig del av vår kulturarv og samtidig gjøre denne tilgjengelig for publikum. Våre utstillinger, arkiver og arbeidet med å restaurere og konservere historiske fly og flymateriell bidrar til dette.

Norsk Luftfartsmuseum ser på arbeidet som stiftelsen Gloster Gladiator 423 gjør som et viktig bidrag til å holde vår norske luftfartshistorie levende.  Stiftelsen har som mål å få en historisk viktig jager fra andre verdenskrig i lufta igjen. Lykkes de med arbeidet, vil Gloster Gladiator 423 være  en av få flyvende eksemplarer i Europa.

Norsk Luftfartsmuseum ser på en flygende Gloster Gladiator som et betydelig tilskudd, ikke bare som et flyvedyktig veteranfly, men også et viktig og utfyllende bidrag til vår nasjonale militære historie.

“På morgenen den 9. april 1940 tok Lt Krohn av  i Gloster Gladiator 423, for å møte en armada av tyske bombefly. En ujevn kamp mellom de sju norske Gladiator-flyene og over 70 tyske jager- og bombefly utspant seg i luften over Oslo. Gloster Gladiatorene bidro til at den tyske invasjonen av Norge ble forsinket og at Konge, Regjering og Storting kom i sikkerhet.”

Norsk luftfartshistorie har lange tradisjoner. I år er det 100 år siden den første norske flygningen fant sted. Norsk luftfartshistorie er derfor en viktig del av vår kulturarv som vi må bevare for fremtidens generasjoner.  Denne historien bevarer vi best ved å ha en kombinasjon av statiske utsilinger på museum og i samlinger og publikumsvennlige flyvende historiske fly. Noe som vi ser er gjort med hell i mange europeiske land.

Luftfartsmuseet ser meget positivt på det arbeidet som stiftelsen Gloster Gladiator 423 på Kjeller nå gjør for å skaffe midler til sitt historiske fly. Vi stiller oss positive og faglig støttende til planen om å bygge opp et levende operativt historisk flymiljø i Norge og som gjøres tilgjengelig for allmennheten, et ”flyvende museum”.

Med vennlig hilsen

Norsk Luftfartsmuseum

Erling Kjærnes

Direktør