NÅ HASTER DET

Restaureringen av «vår» Gladiator hos Retro i England går stadig fremover. Nå er nesten 70 % av flymaskinen ferdig. Hovedstrukturen og sekundærstrukturen av flykroppen, er stort sett ferdig. Det gjenstår en del innvendige styringssystemer. Mye av utvendig platebekledning er også tilpasset. En undervinge og topp-senterseksjonen begynner å bli ferdig. Motoren er ferdig overhalt. Det begynner virkelig å ta form. Dette kom godt fram i NRKs lørdagsrevy den 9. november. Prosjektet har kommet til et stadium hvor originale deler fra Gladiator 423, må bygges sammen med resten av flyet. 

Peter Watts, grunnlegger av Retro og leder av prosjektet, begynner å bli en aldrende mann. Firmaet har bestemt seg for å bygge ferdig Gladiatoren, OG de bygger kun èn Gladiator.  Stiftelsen er nå nødt for å inngå en bindende avtale om restaurering av hele 423. Da må vi ha garantier for at vi har flyet fullfinansiert når det står ferdig om ca. tre år. Vi har satt vår lit til politikerne/Stortinget, om at de vil garantere for ivaretakelsen av dette kulturminnet.

Stiftelsen har hittil samlet inn drøyt 6 millioner kroner. Riksantikvaren har hittil støttet restaureringen med 2.5 millioner kroner. Olav Thon Stiftelsen og Sparebankstiftelsen har støttet med det samme. Kulturdepartementet har støttet med en ½ million, gjennom gaveforsterkende midler. FD har gitt stiftelsen et FW190 vrak som byttemiddel, men ennå ingen pengestøtte. Forsvarsmuseet har støttet opp med deler og midler, sammen med mange private givere.

Penger til stiftelsen går uavkortet og direkte til restaureringsarbeidet og det legges ned et stort antall frivillige timer for å sikre prosjektets fremdrift.

Gladiator 423 er et kulturminne, anerkjent av Riksantikvaren. Dette flyet var med på å skrive historie, med sin innsats den 9. april 1940. Dette flyet er symboltungt når det gjelder flyvåpenets motstandskamp i april-dagene 1940, og mange med oss mener at våre politikere må bevilge de midlene(16-17 mill) som nå trengs til ferdigstillelse av flyet. 

Les mer om prosjektet i NRK-reportasje.