MER PENGER TIL GG423

Stiftelsen Gloster Gladiator 423 mottok i desember-23 kr. 300.000 fra Riksantikvarens post: – Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. Beløpet skal gå til anskaffelse av motor til flyet. Finansieringen av flyet er nesten i mål og vi håper at de manglende kr. 6 mill kan bevilges i revidert statsbudsjett våren 2024. Finansieringen vil bestå av en vesentlig privat andel. 

Bildet viser flyets ankomst til Kjeller i 2012 med lånt motor.