GG 423 ER UNIK !

Filmen er fra Alliert og Alene produsert av Ekkofilm for NRK.

I den flyhistoriske verden inntar Gladiator-flyet førsteplassen – foran flyet Tryggve Gran brukte til å krysse Nordsjøen i 1914 og foran det berømte Spitfire-flyet som norske skvadroner brukte senere under krigen. Først og fremst fordi Gladiatoren var den eneste flytypen som forsvarte Norge og norsk territorium på skjebnedagen 9. april 1940, i det som skulle bli norgeshistoriens første luftkamp. Ved siden av Oscarsborg festning var det Gladiatorenes kamp over Oslofjorden som sikret konge og regjering det nødvendige forsprang for å komme seg i sikkerhet. Nettopp fordi Gladiatoren forsvarte fedrelandet gir det flytypen en helt spesiell verdi som varig nasjonalsymbol. En verdi som strekker seg langt forbi det fysiske flyet, og som symboliserer kjernen av norsk motstand mot overfall og undertrykkelse i et helt avgjørende øyeblikk av nasjonens historie. Det går en klar rød tråd fra Oscarsborgs kanonild til Gladiatorenes luftkamp over indre Oslofjord litt over tre timer senere.

Fordi en historisk hendelse ikke kan puttes på museum/kan stilles ut, plikter vi å ta vare på de gjenstander som ikke bare illustrerer historien, men som også symboliserer innholdet i den, dvs. innsatsen, utfallet, og hvordan dette påvirket historiens videre gang. Derfor er det så viktig å sikre dette flyet som en del av vår kulturarv.

Som et ekstra pluss vil flyet som nå ønskes sikret for Norge også bestå av deler fra Gladiator 423 som deltok i luftkampen 9. april 1940. Det skaper et sterkt bånd fra det historiske øyeblikket til dagens fly som vil bestå av både gamle originale og nyproduserte deler.

Tekst: Cato Gunfeldt