Formål

Formålet med prosjektet er å fokusere på den viktige rollen flyvåpenet hadde ved angrepet på Norge 9.april 1940 og spesielt flyet Gloster Gladiator 423.

Gloster Gladiator 423 var blant 7 fly som forsinket det tyske angrepet på Norge 9.april 1940. Flyene var stasjonert på Fornebu og skjøt ned 5 fiendtlige fly, hvorav 423 skjøt ned 2. Sammen med senkningen av Blücher ved Oscarsborg bidro flyene til at Konge og Regjeringen fikk tilstrekkelig tid å å flykte fra Oslo og lede motstandskampen mot okkupasjonsmakten. Oscarsborg festning og  Gloster Gladiator 423 er således viktige nasjonale symbol i kampen for et fritt Norge 9.april 1940.

Prosjektet ønsker å ta vare på den viktige historien og flyet. Ved å gjøre det flydyktig vil det være tilgjengelig over hele landet. Flyet vil også styrke veteranflymiljøet på Kjeller og styrke flyplassens posisjon som arnestedet for norsk flyvning.