DET LØSNER FOR GG 423

Det er en lang vei å gå, men det har begynt å løsne for gjenoppbyggingen av en luftdyktig Gloster Gladiator 423. Det som i 2012, i forbindelse med Luftforsvarets 100-års jubileum, så ut til å være en lett match skulle likevel vise seg å ta tid. I 2012 var begeistringen og velviljen stor, men da jubileet var over, skulle en annen virkelighet melde seg.

Det skulle ta 5 år før den formelle overdragelsen av deler og rettigheter fra Forsvarsmuseet til stiftelsen kom i orden. Det vanskeliggjorde arbeidet med finansieringen. Tross det er prosjektet løpende blitt tilført penger. Flyet har nå 7 faddere som alle har donert kr. 10.000,-. I tillegg har et syttitalls enkeltpersoner donert fra kr. 200,- til kr. 1000,-. Nylig har Forsvarsmuseet også overført vraket av en Focke-Wulf fw 190 som kan brukes som byttemiddel.

Ekstra gledelig er anerkjennelsen fra Riksantikvaren som også har bevilget nærmere to millioner kroner til restaureringen. Thon Stiftelsen og Sparebankstiftelsen har bevilget kr. 2.5 mill. Samlet sitter stiftelsen nå på verdier for nærmere kr. 6 mill.

Penger til stiftelsen går uavkortet og direkte til restaureringsarbeidet og det legges ned et stort antall frivillige timer for å sikre prosjektets fremdrift.

En hyllest til forsvarsviljen.
Løytnant Dag Krohn satt i 423 den 9.april. Han angrep to tyske fly i luften, som begge ble rapportert skutt ned. De 7 norske Gloster Gladiatorene skjøt tilsammen ned 5 tyske fly, og bidro til å forsinke den tyske invasjonen og gi nødvendig forsprang for Kongehus og Regjering. Innsatsen til de norske Gladiatorflygerne ble også en viktig inspirasjon for de mange som reiste til Little Norway i Canada, for å utdanne seg som flygere, og som senere deltok aktivt i krigen for et fritt Norge.

Historien om GG 423 er så symboltung at en burde forvente at våre politikere går utenfor boksen og bevilger midler direkte til prosjektet. Det kan igjen utløse annen privat finansiering og sikre fullfinansiering. Vi blir ofte møtt med argumenter om at midlene må prioriteres til den «spisse enden». Men det hjelper ikke med en topp moderne «spiss ende», hvis ingen vil bruke den.