MER PENGER TIL GG423

Stiftelsen Gloster Gladiator 423 mottok i desember-23 kr. 300.000 fra Riksantikvarens post: – Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. Beløpet skal gå til anskaffelse av motor til flyet. Finansieringen av flyet er nesten i mål og vi håper at de manglende kr. 6 mill kan bevilges i revidert statsbudsjett våren 2024. Finansieringen vil bestå av en vesentlig privat andel. 

Bildet viser flyets ankomst til Kjeller i 2012 med lånt motor.

Stortinget støtter restaureringen

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Høsten 2020 fikk restaureringen av Gloster Gladiator 423 støtte fra Stortinget med totalt
7 millioner kroner i to ulike bevilgninger. Det er svært gledelig, og sikrer langt på vei at flyet langt på vei kan ferdigstilles i England. Når det kommer hjem til Kjeller kan flyet gjøres ferdig her. NyhetsmorgenTV hadde sak om dette onsdag 20. januar.
Se sak 8: https://tv.nrk.no/…/nyhet…/202101/NNFA05012021/avspiller

NÅ HASTER DET

Restaureringen av «vår» Gladiator hos Retro i England går stadig fremover. Nå er nesten 70 % av flymaskinen ferdig. Hovedstrukturen og sekundærstrukturen av flykroppen, er stort sett ferdig. Det gjenstår en del innvendige styringssystemer. Mye av utvendig platebekledning er også tilpasset. En undervinge og topp-senterseksjonen begynner å bli ferdig. Motoren er ferdig overhalt. Det begynner virkelig å ta form. Dette kom godt fram i NRKs lørdagsrevy den 9. november. Prosjektet har kommet til et stadium hvor originale deler fra Gladiator 423, må bygges sammen med resten av flyet. 

Peter Watts, grunnlegger av Retro og leder av prosjektet, begynner å bli en aldrende mann. Firmaet har bestemt seg for å bygge ferdig Gladiatoren, OG de bygger kun èn Gladiator.  Stiftelsen er nå nødt for å inngå en bindende avtale om restaurering av hele 423. Da må vi ha garantier for at vi har flyet fullfinansiert når det står ferdig om ca. tre år. Vi har satt vår lit til politikerne/Stortinget, om at de vil garantere for ivaretakelsen av dette kulturminnet.

Stiftelsen har hittil samlet inn drøyt 6 millioner kroner. Riksantikvaren har hittil støttet restaureringen med 2.5 millioner kroner. Olav Thon Stiftelsen og Sparebankstiftelsen har støttet med det samme. Kulturdepartementet har støttet med en ½ million, gjennom gaveforsterkende midler. FD har gitt stiftelsen et FW190 vrak som byttemiddel, men ennå ingen pengestøtte. Forsvarsmuseet har støttet opp med deler og midler, sammen med mange private givere.

Penger til stiftelsen går uavkortet og direkte til restaureringsarbeidet og det legges ned et stort antall frivillige timer for å sikre prosjektets fremdrift.

Gladiator 423 er et kulturminne, anerkjent av Riksantikvaren. Dette flyet var med på å skrive historie, med sin innsats den 9. april 1940. Dette flyet er symboltungt når det gjelder flyvåpenets motstandskamp i april-dagene 1940, og mange med oss mener at våre politikere må bevilge de midlene(16-17 mill) som nå trengs til ferdigstillelse av flyet. 

Les mer om prosjektet i NRK-reportasje.

DET LØSNER FOR GG 423

Det er en lang vei å gå, men det har begynt å løsne for gjenoppbyggingen av en luftdyktig Gloster Gladiator 423. Det som i 2012, i forbindelse med Luftforsvarets 100-års jubileum, så ut til å være en lett match skulle likevel vise seg å ta tid. I 2012 var begeistringen og velviljen stor, men da jubileet var over, skulle en annen virkelighet melde seg.

Det skulle ta 5 år før den formelle overdragelsen av deler og rettigheter fra Forsvarsmuseet til stiftelsen kom i orden. Det vanskeliggjorde arbeidet med finansieringen. Tross det er prosjektet løpende blitt tilført penger. Flyet har nå 7 faddere som alle har donert kr. 10.000,-. I tillegg har et syttitalls enkeltpersoner donert fra kr. 200,- til kr. 1000,-. Nylig har Forsvarsmuseet også overført vraket av en Focke-Wulf fw 190 som kan brukes som byttemiddel.

Ekstra gledelig er anerkjennelsen fra Riksantikvaren som også har bevilget nærmere to millioner kroner til restaureringen. Thon Stiftelsen og Sparebankstiftelsen har bevilget kr. 2.5 mill. Samlet sitter stiftelsen nå på verdier for nærmere kr. 6 mill.

Penger til stiftelsen går uavkortet og direkte til restaureringsarbeidet og det legges ned et stort antall frivillige timer for å sikre prosjektets fremdrift.

En hyllest til forsvarsviljen.
Løytnant Dag Krohn satt i 423 den 9.april. Han angrep to tyske fly i luften, som begge ble rapportert skutt ned. De 7 norske Gloster Gladiatorene skjøt tilsammen ned 5 tyske fly, og bidro til å forsinke den tyske invasjonen og gi nødvendig forsprang for Kongehus og Regjering. Innsatsen til de norske Gladiatorflygerne ble også en viktig inspirasjon for de mange som reiste til Little Norway i Canada, for å utdanne seg som flygere, og som senere deltok aktivt i krigen for et fritt Norge.

Historien om GG 423 er så symboltung at en burde forvente at våre politikere går utenfor boksen og bevilger midler direkte til prosjektet. Det kan igjen utløse annen privat finansiering og sikre fullfinansiering. Vi blir ofte møtt med argumenter om at midlene må prioriteres til den «spisse enden». Men det hjelper ikke med en topp moderne «spiss ende», hvis ingen vil bruke den.

GG 423 TILBAKE I ENGLAND

-M-qbjNuRztxTwm8N0qu9inN5wLTEnrSyT92_qmKnT4qOFEvDhyFExZaY33wZ7Ht8uzJrLPY3Z3SkKT_0t_x1IPqGSeFMvHN9btFl41Q1yA3rreFpKSvB7xURoLirvtBI

 

15.mai ble GG423 fraktet tilbake til Kemble i England for videre arbeid ved Retro. Foruten mannskap fra 335 deltok Finn Terje, Erling og Tore i returteamet. Nå er det viktig at kronerullingen fortsetter slik at GG423 kan fly hjem. Gi ditt bidrag – sett kr. 1.000,- inn på kto nr. 1286.48.38314, eller bruk Donation Can. (foto: Lars Brede)