GG423 har venner

Besøk på Kjeller gav anledning til en flytur med Tiger Moth for Elvenes og Toskedal

I løpet av sommeren har stortingsrepresentantene Hårek Elvenes og Geir Toskedal besøkt Kjeller. De har begge vært viktige personer bak Stortingsvedtaket om å tildele Gloster Gladiator 3 mill kr. for å videreføre gjenoppbyggingen av flyet. Begge fikk en luftig tur i Tiger Moth mens de besøkte Kjeller.

For tiden foregår arbeidet i England, men håpet er å ferdigstille prosjektet i Norge, nærmere bestemt på Kjeller. Vi håper på at Stortingets rause bevilgning følges opp i Statsbudsjettet for 2021, og at andre instanser fortsetter sine bidrag. GG423 vil bli kronjuvelen i luftfartøyvernsenteret på Kjeller!

GG 423 ER UNIK !

Filmen er fra Alliert og Alene produsert av Ekkofilm for NRK.

I den flyhistoriske verden inntar Gladiator-flyet førsteplassen – foran flyet Tryggve Gran brukte til å krysse Nordsjøen i 1914 og foran det berømte Spitfire-flyet som norske skvadroner brukte senere under krigen. Først og fremst fordi Gladiatoren var den eneste flytypen som forsvarte Norge og norsk territorium på skjebnedagen 9. april 1940, i det som skulle bli norgeshistoriens første luftkamp. Ved siden av Oscarsborg festning var det Gladiatorenes kamp over Oslofjorden som sikret konge og regjering det nødvendige forsprang for å komme seg i sikkerhet. Nettopp fordi Gladiatoren forsvarte fedrelandet gir det flytypen en helt spesiell verdi som varig nasjonalsymbol. En verdi som strekker seg langt forbi det fysiske flyet, og som symboliserer kjernen av norsk motstand mot overfall og undertrykkelse i et helt avgjørende øyeblikk av nasjonens historie. Det går en klar rød tråd fra Oscarsborgs kanonild til Gladiatorenes luftkamp over indre Oslofjord litt over tre timer senere.

Fordi en historisk hendelse ikke kan puttes på museum/kan stilles ut, plikter vi å ta vare på de gjenstander som ikke bare illustrerer historien, men som også symboliserer innholdet i den, dvs. innsatsen, utfallet, og hvordan dette påvirket historiens videre gang. Derfor er det så viktig å sikre dette flyet som en del av vår kulturarv.

Som et ekstra pluss vil flyet som nå ønskes sikret for Norge også bestå av deler fra Gladiator 423 som deltok i luftkampen 9. april 1940. Det skaper et sterkt bånd fra det historiske øyeblikket til dagens fly som vil bestå av både gamle originale og nyproduserte deler.

Tekst: Cato Gunfeldt

GG 423 FORSVARTE GRUNNLOVEN

Gloster gladiator0029. april 1940 innledet en 5-årig okkupasjon av Norge som ble den største trusselen mot vår grunnlov og vår frihet. Mange nordmenn lot seg ikke bøye og sto opp mot okkupasjonsmakten, og i år feirer vi at Grunnloven er 200 år.

På morgenen 9. april tok Jagevingen i Hærens flyvevæsen av fra Fornebu med vårt mest moderne jagerfly, Gloster Gladiator, for å møte en armada av tyske bombefly. En ujevn kamp mellom de sju norske Gladiator-flyene og over 70 tyske jager- og bombefly utspant seg i luften over Oslo. Det ble skutt ned fem tyske fly, okkupasjonen av Fornebu ble forsinket, før de norske flyene landet på islagte vann rundt Oslo.

På lik linje med Oscarsborg festning bidro Gloster Gladiatorene til at den tyske invasjonen av Norge ble forsinket slik at Konge, Regjering og Storting kom i sikkerhet. Dette la senere grunnlaget for videreføring av det norske flyvåpenet på alliert side med
treningssenteret ”Little Norway” i Canada, og en imponerende krigsinnsats fra hele 5 flyskvadroner i England som ble finansiert av den norske eksilregjering i London. 2700 nordmenn tjenestegjorde i det norske flyvåpenet fra 1940-45.

Jagevingens Gloster Gladiatorer er et viktig nasjonalt symbol på forsvaret av vår grunnlov og vår frihet. Det er også historisk sett luftforsvarets viktigste fly.

I dag er deler av ett fly, Gloster Gladiator 423 bevart. Det arbeides nå for å bygge det opp igjen til flyvende stand slik at det kan vises operativt i hele landet og gjenfortelle historien fra de dramatiske dagene i april 1940.

STILTE OPP NÅR DET GJALDT

The Shuttleworth Collection Gloster Gladiator G-AMRK, malt i norske farger i 2003.

Norges beste jagerfly var i april 1940 stasjonert på Fornebu for nøytralitetsvakt. På morgenen den 9. april 1940 tok Lt Krohn av  i Gloster Gladiator 423, for å møte en armada av tyske bombefly. En ujevn kamp mellom de sju norske Gladiator-flyene og over 70 tyske jager- og bombefly utspant seg i luften over Oslo. De norske flyene  skjøt ned 5 tyske fly, før Fornebu måtte forlates, og de norske måtte lande andre steder.

De norske jagerpilotene i sine Gloster Gladiator-fly sto opp når det gjaldt som mest. Disse var de første og eneste norske fly som åpnet ild mot angriperne den 9. april. Dette gjør Gloster Gladiator til det viktigste og mest historiske flyet i norsk militær historie.

På lik linje med Oscarsborg festning  bidro Gloster Gladiatorene til at den tyske invasjonen av Norge ble forsinket og at Konge, Regjering og Storting kom i sikkerhet. Dette la grunnlaget for videreføring av det norske flyvåpenet på alliert side med treningssenteret ”Little Norway” i Canada,  og en imponerende krigsinnsats fra hele 5 flyskvadroner i England.

Lite oppmerksomhet og heder er vist disse gutta som gjorde en betydelig innsats i aprildagene i 1940 og senere i krigen.

STILL OPP NÅR DET GJELDER

Gloster Gladiator stiftelsen, etablert av et samlet veteranflymiljø på Kjeller(Kjeller Flyhistorisk Forening,Veteranflygruppa og Kjellervenner), ønsker å hedre denne viktige innsatsen ved å gjenfortelle og ta vare på historien.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Luftforsvaret og Luftforsvarsmuseet, og det er støttet av Norges Luftsportsforbund, Flysamlingen på Gardermoen og Luftforsvaret’s 100 års markering.

I 1912 greide Luftseiladsforeningen å samle inn nok penger til Norges første fly. Vi skal ikke være noe dårligere.  Vi må samle inn 5 millioner kroner(total kostnadsramme er 15 mill.):

Nå har også du sjansen til å stille opp når det gjelder.

GI DITT BIDRAG

Gi ditt bidrag – sett kr. 1.000,- inn på kto nr. 1286.48.38314. Eller bruk Donation Can på denne siden.