Stortinget støtter restaureringen

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Høsten 2020 fikk restaureringen av Gloster Gladiator 423 støtte fra Stortinget med totalt
7 millioner kroner i to ulike bevilgninger. Det er svært gledelig, og sikrer langt på vei at flyet langt på vei kan ferdigstilles i England. Når det kommer hjem til Kjeller kan flyet gjøres ferdig her. NyhetsmorgenTV hadde sak om dette onsdag 20. januar.
Se sak 8: https://tv.nrk.no/…/nyhet…/202101/NNFA05012021/avspiller

GG423 har venner

Besøk på Kjeller gav anledning til en flytur med Tiger Moth for Elvenes og Toskedal

I løpet av sommeren har stortingsrepresentantene Hårek Elvenes og Geir Toskedal besøkt Kjeller. De har begge vært viktige personer bak Stortingsvedtaket om å tildele Gloster Gladiator 3 mill kr. for å videreføre gjenoppbyggingen av flyet. Begge fikk en luftig tur i Tiger Moth mens de besøkte Kjeller.

For tiden foregår arbeidet i England, men håpet er å ferdigstille prosjektet i Norge, nærmere bestemt på Kjeller. Vi håper på at Stortingets rause bevilgning følges opp i Statsbudsjettet for 2021, og at andre instanser fortsetter sine bidrag. GG423 vil bli kronjuvelen i luftfartøyvernsenteret på Kjeller!