GG 423 FORSVARTE GRUNNLOVEN

Gloster gladiator0029. april 1940 innledet en 5-årig okkupasjon av Norge som ble den største trusselen mot vår grunnlov og vår frihet. Mange nordmenn lot seg ikke bøye og sto opp mot okkupasjonsmakten, og i år feirer vi at Grunnloven er 200 år.

På morgenen 9. april tok Jagevingen i Hærens flyvevæsen av fra Fornebu med vårt mest moderne jagerfly, Gloster Gladiator, for å møte en armada av tyske bombefly. En ujevn kamp mellom de sju norske Gladiator-flyene og over 70 tyske jager- og bombefly utspant seg i luften over Oslo. Det ble skutt ned fem tyske fly, okkupasjonen av Fornebu ble forsinket, før de norske flyene landet på islagte vann rundt Oslo.

På lik linje med Oscarsborg festning bidro Gloster Gladiatorene til at den tyske invasjonen av Norge ble forsinket slik at Konge, Regjering og Storting kom i sikkerhet. Dette la senere grunnlaget for videreføring av det norske flyvåpenet på alliert side med
treningssenteret ”Little Norway” i Canada, og en imponerende krigsinnsats fra hele 5 flyskvadroner i England som ble finansiert av den norske eksilregjering i London. 2700 nordmenn tjenestegjorde i det norske flyvåpenet fra 1940-45.

Jagevingens Gloster Gladiatorer er et viktig nasjonalt symbol på forsvaret av vår grunnlov og vår frihet. Det er også historisk sett luftforsvarets viktigste fly.

I dag er deler av ett fly, Gloster Gladiator 423 bevart. Det arbeides nå for å bygge det opp igjen til flyvende stand slik at det kan vises operativt i hele landet og gjenfortelle historien fra de dramatiske dagene i april 1940.