MER PENGER TIL GG423

Stiftelsen Gloster Gladiator 423 mottok i desember-23 kr. 300.000 fra Riksantikvarens post: – Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. Beløpet skal gå til anskaffelse av motor til flyet. Finansieringen av flyet er nesten i mål og vi håper at de manglende kr. 6 mill kan bevilges i revidert statsbudsjett våren 2024. Finansieringen vil bestå av en vesentlig privat andel. 

Bildet viser flyets ankomst til Kjeller i 2012 med lånt motor.

Stortinget støtter restaureringen

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Høsten 2020 fikk restaureringen av Gloster Gladiator 423 støtte fra Stortinget med totalt
7 millioner kroner i to ulike bevilgninger. Det er svært gledelig, og sikrer langt på vei at flyet langt på vei kan ferdigstilles i England. Når det kommer hjem til Kjeller kan flyet gjøres ferdig her. NyhetsmorgenTV hadde sak om dette onsdag 20. januar.
Se sak 8: https://tv.nrk.no/…/nyhet…/202101/NNFA05012021/avspiller

GG423 har venner

Besøk på Kjeller gav anledning til en flytur med Tiger Moth for Elvenes og Toskedal

I løpet av sommeren har stortingsrepresentantene Hårek Elvenes og Geir Toskedal besøkt Kjeller. De har begge vært viktige personer bak Stortingsvedtaket om å tildele Gloster Gladiator 3 mill kr. for å videreføre gjenoppbyggingen av flyet. Begge fikk en luftig tur i Tiger Moth mens de besøkte Kjeller.

For tiden foregår arbeidet i England, men håpet er å ferdigstille prosjektet i Norge, nærmere bestemt på Kjeller. Vi håper på at Stortingets rause bevilgning følges opp i Statsbudsjettet for 2021, og at andre instanser fortsetter sine bidrag. GG423 vil bli kronjuvelen i luftfartøyvernsenteret på Kjeller!

NÅ HASTER DET

Restaureringen av «vår» Gladiator hos Retro i England går stadig fremover. Nå er nesten 70 % av flymaskinen ferdig. Hovedstrukturen og sekundærstrukturen av flykroppen, er stort sett ferdig. Det gjenstår en del innvendige styringssystemer. Mye av utvendig platebekledning er også tilpasset. En undervinge og topp-senterseksjonen begynner å bli ferdig. Motoren er ferdig overhalt. Det begynner virkelig å ta form. Dette kom godt fram i NRKs lørdagsrevy den 9. november. Prosjektet har kommet til et stadium hvor originale deler fra Gladiator 423, må bygges sammen med resten av flyet. 

Peter Watts, grunnlegger av Retro og leder av prosjektet, begynner å bli en aldrende mann. Firmaet har bestemt seg for å bygge ferdig Gladiatoren, OG de bygger kun èn Gladiator.  Stiftelsen er nå nødt for å inngå en bindende avtale om restaurering av hele 423. Da må vi ha garantier for at vi har flyet fullfinansiert når det står ferdig om ca. tre år. Vi har satt vår lit til politikerne/Stortinget, om at de vil garantere for ivaretakelsen av dette kulturminnet.

Stiftelsen har hittil samlet inn drøyt 6 millioner kroner. Riksantikvaren har hittil støttet restaureringen med 2.5 millioner kroner. Olav Thon Stiftelsen og Sparebankstiftelsen har støttet med det samme. Kulturdepartementet har støttet med en ½ million, gjennom gaveforsterkende midler. FD har gitt stiftelsen et FW190 vrak som byttemiddel, men ennå ingen pengestøtte. Forsvarsmuseet har støttet opp med deler og midler, sammen med mange private givere.

Penger til stiftelsen går uavkortet og direkte til restaureringsarbeidet og det legges ned et stort antall frivillige timer for å sikre prosjektets fremdrift.

Gladiator 423 er et kulturminne, anerkjent av Riksantikvaren. Dette flyet var med på å skrive historie, med sin innsats den 9. april 1940. Dette flyet er symboltungt når det gjelder flyvåpenets motstandskamp i april-dagene 1940, og mange med oss mener at våre politikere må bevilge de midlene(16-17 mill) som nå trengs til ferdigstillelse av flyet. 

Les mer om prosjektet i NRK-reportasje.

DET LØSNER FOR GG 423

Det er en lang vei å gå, men det har begynt å løsne for gjenoppbyggingen av en luftdyktig Gloster Gladiator 423. Det som i 2012, i forbindelse med Luftforsvarets 100-års jubileum, så ut til å være en lett match skulle likevel vise seg å ta tid. I 2012 var begeistringen og velviljen stor, men da jubileet var over, skulle en annen virkelighet melde seg.

Det skulle ta 5 år før den formelle overdragelsen av deler og rettigheter fra Forsvarsmuseet til stiftelsen kom i orden. Det vanskeliggjorde arbeidet med finansieringen. Tross det er prosjektet løpende blitt tilført penger. Flyet har nå 7 faddere som alle har donert kr. 10.000,-. I tillegg har et syttitalls enkeltpersoner donert fra kr. 200,- til kr. 1000,-. Nylig har Forsvarsmuseet også overført vraket av en Focke-Wulf fw 190 som kan brukes som byttemiddel.

Ekstra gledelig er anerkjennelsen fra Riksantikvaren som også har bevilget nærmere to millioner kroner til restaureringen. Thon Stiftelsen og Sparebankstiftelsen har bevilget kr. 2.5 mill. Samlet sitter stiftelsen nå på verdier for nærmere kr. 6 mill.

Penger til stiftelsen går uavkortet og direkte til restaureringsarbeidet og det legges ned et stort antall frivillige timer for å sikre prosjektets fremdrift.

En hyllest til forsvarsviljen.
Løytnant Dag Krohn satt i 423 den 9.april. Han angrep to tyske fly i luften, som begge ble rapportert skutt ned. De 7 norske Gloster Gladiatorene skjøt tilsammen ned 5 tyske fly, og bidro til å forsinke den tyske invasjonen og gi nødvendig forsprang for Kongehus og Regjering. Innsatsen til de norske Gladiatorflygerne ble også en viktig inspirasjon for de mange som reiste til Little Norway i Canada, for å utdanne seg som flygere, og som senere deltok aktivt i krigen for et fritt Norge.

Historien om GG 423 er så symboltung at en burde forvente at våre politikere går utenfor boksen og bevilger midler direkte til prosjektet. Det kan igjen utløse annen privat finansiering og sikre fullfinansiering. Vi blir ofte møtt med argumenter om at midlene må prioriteres til den «spisse enden». Men det hjelper ikke med en topp moderne «spiss ende», hvis ingen vil bruke den.

GG 423 ER UNIK !

Filmen er fra Alliert og Alene produsert av Ekkofilm for NRK.

I den flyhistoriske verden inntar Gladiator-flyet førsteplassen – foran flyet Tryggve Gran brukte til å krysse Nordsjøen i 1914 og foran det berømte Spitfire-flyet som norske skvadroner brukte senere under krigen. Først og fremst fordi Gladiatoren var den eneste flytypen som forsvarte Norge og norsk territorium på skjebnedagen 9. april 1940, i det som skulle bli norgeshistoriens første luftkamp. Ved siden av Oscarsborg festning var det Gladiatorenes kamp over Oslofjorden som sikret konge og regjering det nødvendige forsprang for å komme seg i sikkerhet. Nettopp fordi Gladiatoren forsvarte fedrelandet gir det flytypen en helt spesiell verdi som varig nasjonalsymbol. En verdi som strekker seg langt forbi det fysiske flyet, og som symboliserer kjernen av norsk motstand mot overfall og undertrykkelse i et helt avgjørende øyeblikk av nasjonens historie. Det går en klar rød tråd fra Oscarsborgs kanonild til Gladiatorenes luftkamp over indre Oslofjord litt over tre timer senere.

Fordi en historisk hendelse ikke kan puttes på museum/kan stilles ut, plikter vi å ta vare på de gjenstander som ikke bare illustrerer historien, men som også symboliserer innholdet i den, dvs. innsatsen, utfallet, og hvordan dette påvirket historiens videre gang. Derfor er det så viktig å sikre dette flyet som en del av vår kulturarv.

Som et ekstra pluss vil flyet som nå ønskes sikret for Norge også bestå av deler fra Gladiator 423 som deltok i luftkampen 9. april 1940. Det skaper et sterkt bånd fra det historiske øyeblikket til dagens fly som vil bestå av både gamle originale og nyproduserte deler.

Tekst: Cato Gunfeldt

GG 423 FORSVARTE GRUNNLOVEN

Gloster gladiator0029. april 1940 innledet en 5-årig okkupasjon av Norge som ble den største trusselen mot vår grunnlov og vår frihet. Mange nordmenn lot seg ikke bøye og sto opp mot okkupasjonsmakten, og i år feirer vi at Grunnloven er 200 år.

På morgenen 9. april tok Jagevingen i Hærens flyvevæsen av fra Fornebu med vårt mest moderne jagerfly, Gloster Gladiator, for å møte en armada av tyske bombefly. En ujevn kamp mellom de sju norske Gladiator-flyene og over 70 tyske jager- og bombefly utspant seg i luften over Oslo. Det ble skutt ned fem tyske fly, okkupasjonen av Fornebu ble forsinket, før de norske flyene landet på islagte vann rundt Oslo.

På lik linje med Oscarsborg festning bidro Gloster Gladiatorene til at den tyske invasjonen av Norge ble forsinket slik at Konge, Regjering og Storting kom i sikkerhet. Dette la senere grunnlaget for videreføring av det norske flyvåpenet på alliert side med
treningssenteret ”Little Norway” i Canada, og en imponerende krigsinnsats fra hele 5 flyskvadroner i England som ble finansiert av den norske eksilregjering i London. 2700 nordmenn tjenestegjorde i det norske flyvåpenet fra 1940-45.

Jagevingens Gloster Gladiatorer er et viktig nasjonalt symbol på forsvaret av vår grunnlov og vår frihet. Det er også historisk sett luftforsvarets viktigste fly.

I dag er deler av ett fly, Gloster Gladiator 423 bevart. Det arbeides nå for å bygge det opp igjen til flyvende stand slik at det kan vises operativt i hele landet og gjenfortelle historien fra de dramatiske dagene i april 1940.

GG 423 TILBAKE I ENGLAND

-M-qbjNuRztxTwm8N0qu9inN5wLTEnrSyT92_qmKnT4qOFEvDhyFExZaY33wZ7Ht8uzJrLPY3Z3SkKT_0t_x1IPqGSeFMvHN9btFl41Q1yA3rreFpKSvB7xURoLirvtBI

 

15.mai ble GG423 fraktet tilbake til Kemble i England for videre arbeid ved Retro. Foruten mannskap fra 335 deltok Finn Terje, Erling og Tore i returteamet. Nå er det viktig at kronerullingen fortsetter slik at GG423 kan fly hjem. Gi ditt bidrag – sett kr. 1.000,- inn på kto nr. 1286.48.38314, eller bruk Donation Can. (foto: Lars Brede)

STILTE OPP NÅR DET GJALDT

The Shuttleworth Collection Gloster Gladiator G-AMRK, malt i norske farger i 2003.

Norges beste jagerfly var i april 1940 stasjonert på Fornebu for nøytralitetsvakt. På morgenen den 9. april 1940 tok Lt Krohn av  i Gloster Gladiator 423, for å møte en armada av tyske bombefly. En ujevn kamp mellom de sju norske Gladiator-flyene og over 70 tyske jager- og bombefly utspant seg i luften over Oslo. De norske flyene  skjøt ned 5 tyske fly, før Fornebu måtte forlates, og de norske måtte lande andre steder.

De norske jagerpilotene i sine Gloster Gladiator-fly sto opp når det gjaldt som mest. Disse var de første og eneste norske fly som åpnet ild mot angriperne den 9. april. Dette gjør Gloster Gladiator til det viktigste og mest historiske flyet i norsk militær historie.

På lik linje med Oscarsborg festning  bidro Gloster Gladiatorene til at den tyske invasjonen av Norge ble forsinket og at Konge, Regjering og Storting kom i sikkerhet. Dette la grunnlaget for videreføring av det norske flyvåpenet på alliert side med treningssenteret ”Little Norway” i Canada,  og en imponerende krigsinnsats fra hele 5 flyskvadroner i England.

Lite oppmerksomhet og heder er vist disse gutta som gjorde en betydelig innsats i aprildagene i 1940 og senere i krigen.

STILL OPP NÅR DET GJELDER

Gloster Gladiator stiftelsen, etablert av et samlet veteranflymiljø på Kjeller(Kjeller Flyhistorisk Forening,Veteranflygruppa og Kjellervenner), ønsker å hedre denne viktige innsatsen ved å gjenfortelle og ta vare på historien.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Luftforsvaret og Luftforsvarsmuseet, og det er støttet av Norges Luftsportsforbund, Flysamlingen på Gardermoen og Luftforsvaret’s 100 års markering.

I 1912 greide Luftseiladsforeningen å samle inn nok penger til Norges første fly. Vi skal ikke være noe dårligere.  Vi må samle inn 5 millioner kroner(total kostnadsramme er 15 mill.):

Nå har også du sjansen til å stille opp når det gjelder.

GI DITT BIDRAG

Gi ditt bidrag – sett kr. 1.000,- inn på kto nr. 1286.48.38314. Eller bruk Donation Can på denne siden.